Wales vs thĩy sĩ kèo NHÀ Cáit Elegart Amateur Đội 1: 6FSV FRANKFURT Cạnh tranh và hiệu suất dữ liệu-2018-03-11 Vòng 28

Cổ vũ. Vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018, lúc 21:00, nhóm nghiệp dư trống ở khu vực Đức thua FSV Frankfurt 1-6.Đội nghiệp dư Stugart vs FSV Frankfurt thi đấu ở phút thứ 5 Coi Kèn nHà Cáii , a. Sabah đã ghi một bàn thắng, FSV Frankfurt dẫn đầu 1-0.Vào phút thứ 41, số ngày Sommer vô tình Oolong, đội nghiệp dư của Stuttgart tụt lại sau 0 đến 2.Vào phút thứ 44, V. Plut đã ghi một bàn thắng, FSV Frankfurt dẫn 3-0.FSV Frankfurt đã kết thúc nửa đầu của nửa đầu.Ở phút thứ 48, R. Schick đã ghi một bàn thắng, FSV Frankfurt dẫn 4-0.Trong phút thứ 55, A. Pollasch đã ghi một bàn thắng, FSV Frankfurt dẫn 5-0.Ở phút thứ 58, P. Walter đã ghi một bàn thắng và đội nghiệp dư của Stuttgart là 1-5.Trong 90 phút cuối cùng, nhóm nghiệp dư Spatgart đã thua FSV Frankfurt, n. Sommer, A. Sabah, V. Plut, R. Schick, P. Walter, A. Pollasch.Thông tin trên là vòng thứ 28 của Stugart Amateurized Team vs FSV Frankfurt Family Battle Báo cáo vào ngày 11 tháng 3 năm 2018. Nhiều người nghiệp dư Stugart vs FSV Frankfurt của FSV Frankfurt có thể tiếp tục chú ý đến Cheers.<!-