Hách Ku Casino Finnish Jiacha Road 1-1 Euro Lulu Game and Data Performance-2017-06-10, vòng 8

Cổ vũ. Vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017, lúc 22:00, Đường Jiacha Phần Lan đã buộc ou lu 1-1.Trong phút thứ 21 của cuộc thi Chalu vs Olu, S. Jovovic đã ghi một quả phạt đền và Olux được dẫn dắt bởi 1 đến 0.Olu 1 hơn nửa đầu.Trong phút thứ 51, B. Messenger đã ghi một bàn thắng và kiểm tra con đường 1-1.Trong 90 phút cuối cùng, anh ấy đã buộc ou lu 1-1, S. Jovovic, B. Messenger ghi 1 bàn.Thống kê kỹ thuật của Chalu vs Oulu 1 Mục tiêu 151%Mục tiêu 49%33/61 đe dọa tấn công/tấn công 28/653/15 bắn/bắn 3/12 17/431 Bên ngoài mục tiêu 3110 Thủ môn 112/0 Thẻ vàng/Thẻ đỏ 3/00 Thông tin thay thế là nhiều hơn ngày 10 tháng 6 năm 2017, vòng 8 của trò chơi Road vs Oulu Báo cáo chiến tranh, nhiều hơn so với đường vs ou Lu có thể tiếp tục chú ý đến cổ vũ.<!-