, Dowager, sử dụng, điều chỉnh, vv bị trừng p

Trải nghiệm xây dựng theo phong cách XÓA TK Kubet

1: Làm cho phong cách xây dựng kinh nghiệm_Prostal Phong cách xây dựng kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc Phong cách xây dựng_ Kinh nghiệm xây dựng phong cách làm việc 1 Nghiên cứu này xoay quanh việc xây dựng phong cách làm việc,
, Dowager, sử dụng, điều chỉnh, vv bị trừng p
cố gắng cải thiện chất lượng của các cán bộ chính phủ và cố gắng xây dựng một đội ngũ cán bộ chất lượng cao. Đảm bảo hiệu quả Rằng nguyên nhân xã hội chủ nghĩa có thể được đẩy vào việc lặn một cách hiệu quả một cách có trật tự, và nó cũng có thể được nhấn mạnh cho bản chất và vai trò mẫu mực của đội ngũ tiên phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguyên nhân của học thuyết đã tạo ra một tình huống mới.Tôi nghĩ học như thế này là cần thiết.Đầu tiên, với sự phát triển của thời đại, các ý tưởng của mọi người cần được cải thiện, đặc biệt là trong các cán bộ chính phủ.Là đại diện cho lợi ích của người dân, nó cũng nên tăng cường sự cải thiện liên tục các ý tưởng và đức tin. Nhận thức chắc chắn sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong hành động, và sự cứng nhắc của kiến ​​thức chắc chắn sẽ dẫn đến sự thụt lùi của nguyên nhân.Cho dù đó là lý thuyết tư tưởng của Mao Zedong và Đặng Xiaoping, hay các quyết định khôn ngoan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đại diện cho lợi ích cơ bản của người dân ngày nay, có ý nghĩa thực tế quan trọng và ý nghĩa hướng dẫn.Không có động lực để làm tốt, không có động lực để làm tốt.Nếu bạn không biết tâm trí của bạn, bạn sẽ nói về đầy đủ và đầy đủ.Thứ hai, là một phần của nguyên nhân của chủ nghĩa xã hội, nguyên nhân của sức khỏe là sự đảm bảo về sức khỏe con người. Thông qua việc học, suy nghĩ của tôi đã được rửa tội rất nhiều. Tôi nhận ra rằng tôi phải tăng cường chất lượng kinh doanh và chất lượng dịch vụ.Là một nhân viên y tế, người đầu tiên là thiết lập khái niệm phục vụ người dân. Nhân viên y tế phải có trách nhiệm với bệnh nhân và xã hội.Đây cũng là liệu điểm xuất phát và điểm đến của lợi ích của chính họ và lợi ích của người dân; lần thứ hai là vượt qua những suy nghĩ ích kỷ, không được kiểm soát bởi lợi ích riêng tư trong công việc y tế, mong chờ nó, làm giàu cho bản thân, có -suy nghĩ nhìn, kinh doanh tốt.Được hướng dẫn bởi ba đại diện, lý thuyết học tập, sử dụng mạnh mẽ lý thuyết trong thực tế, kết hợp lý thuyết và thực hành tốt.Học tập xây dựng hiệu quả đòi hỏi toàn diện, đa cấp và đa mẫu để thực hiện việc học tập lớn, thảo luận, trao đổi, tẩy não và các tài liệu lý thuyết khác nhau, phác thảo chính trị, quyết định trung tâm, hướng dẫn vượt trội, tài liệu, v.v. Học tập. Nội dung.Đọc toàn bộ văn bản, dẫn đầu tinh thần, viết một bản sao, viết hiểu biết sâu sắc.Để tìm hiểu sự biến đổi của thế giới chủ quan, để học cách chống lại những suy nghĩ tiêu cực, sự cám dỗ của việc thờ phượng, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa cá nhân cực đoan, nó được giải phóng khỏi trường học.Chúng ta nên cố gắng tự hỏi bản thân với các tiêu chuẩn cao theo các yêu cầu của cấp trên, giới thiệu cơ chế cạnh tranh và thiết lập ý thức cạnh tranh. Hệ thống.Kinh nghiệm về phong cách công việc Xây dựng_ Kinh nghiệm xây dựng 2 là thay đổi phong cách của tổ chức, tăng cường xây dựng nhóm, cải thiện hiệu quả của công việc và phục vụ tốt hơn việc xây dựng kinh tế và xã hội của XX. hoạt động. Mỗi nhân viên nên tham gia vào các hành động thực tế và làm việc chăm chỉ.1. Để cải thiện nhận thức và giải quyết vấn đề về nguyên nhân gốc của hệ tư tưởng để thực hiện các hoạt động xây dựng phong cách. Hiện tại, thực sự có những suy nghĩ lạc hậu trong một số cán bộ của các cơ quan, không cần phải tiến bộ, không thực tế, sự cống hiến cho cái chết, Thái độ dịch vụ kém, công việc, làm việc, làm những việc với hiệu quả thấp và các hiện tượng khác, thông qua việc phát triển các hoạt động xây dựng phong cách làm việc, bạn có thể giải phóng tâm trí của mình, thay đổi phong cách làm việc của tổ chức, nâng cao nhận thức về dịch vụ, cải thiện hiệu quả của dịch vụ , và tăng cường thực thi.Mỗi đồng chí nên hành động ngay lập tức và chủ động cống hiến cho các hoạt động xây dựng phong cách làm việc. Không coi hoạt động này là hình thức và tập thể dục, mà là một biện pháp chính cho CụcChúng ta phải làm việc chăm chỉ để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau của mình với tinh thần của các cấp độ dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả làm việc hiệu quả và tinh thần quên đi.2. Tăng cường học tập và giải quyết khả năng của khả năng làm việc là cơ sở của hiệu quả hoặc hiệu quả làm việc, và điều kiện tiên quyết để làm tốt công việc.Nếu một đơn vị hoặc một người không đủ năng lực, việc làm điều đó là không tốt. Như đã nói, “sự bất tài” là sự thật.Khả năng là hiện thân của việc thực hiện nó. Khả năng của đơn vị là sự kết tinh của trí tuệ tập thể của mỗi nhân viên của đơn vị. Từ đó trở đi, khả năng được phản ánh cụ thể về khả năng và mức độ của mỗi nhân viên. nằm trong học tập.Đầu tiên là tích cực tham gia học tập chính trị, cải thiện nhận thức về ý thức hệ và chính trị cá nhân và mức độ lý thuyết chính sách; thứ hai là tăng cường nghiên cứu luật pháp và quy định, và sử dụng nó vào công việc thực tế của mình để cải thiện khả năng hành chính theo luật; Và kiến ​​thức chuyên môn và kỹ thuật như lý thuyết cơ bản, cải thiện trình độ kỹ thuật chuyên nghiệp cá nhân và khả năng làm việc kinh doanh; thứ tư, phương pháp làm việc nghiên cứu một cách cẩn thận, cải thiện khả năng cá nhân để phân tích và giải quyết vấn đề.3. Cải thiện ý thức và giải quyết vấn đề trách nhiệm công việc. Điều quan trọng nhất là một nhân viên của chính phủ là yêu công việc của mình, có ý thức cao về trách nhiệm và sự nghiệp mạnh mẽ.Trong công việc, bạn phải sửa chữa thái độ, sự cống hiến, dịch vụ chất lượng cao, và làm việc chăm chỉ, chăm chỉ và oán giận. Khi gặp khó khăn và sự kháng cự, bạn phải dám đối mặt với những khó khăn và sự kháng cự. Nhiệm vụ và giải quyết thái độ của chủ sở hữu; khi hợp tác với các đồng nghiệp, bạn phải hợp tác với công việc của mình mà không cần phải đẩy làn da của bạn.Thứ tư, dịch vụ nhiệt tình, giải quyết hiệu ứng công việc của hiệu ứng công việc là mục tiêu cuối cùng của việc xây dựng phong cách làm việc.Không chỉ phụ thuộc vào tốc độ xử lý, mà còn là hiệu ứng thực tế. Quan trọng hơn, nó phụ thuộc vào sự hài lòng của đối tượng dịch vụ.

Không nên làm một việc. Thay vì điều tra và nghiên cứu, một chuyến thăm trở lại nghiêm túc, xem cách các đối tượng dịch vụ hoặc quần chúng hài lòng? Không nói về các hình thức, vượt qua lĩnh vực, chú ý đến kết quả thực tế, tập trung vào Trung tâm phát triển và cải cách, đến để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.Chúng ta nên thực hiện một cách tận tâm suy nghĩ của Xi Jinping về chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, làm tốt công việc phát triển và cải cách XX, cải thiện các hệ thống khác nhau, tăng cường dịch vụ và hướng dẫn, tăng cường xây dựng thực thi, thiết lập một hình ảnh tốt và xây dựng cẩn thận Trái tim của mọi người và các dự án chính trị Đức để nhận ra bước nhảy vọt XX mới.Nói tóm lại, trong việc ra mắt các hoạt động xây dựng phong cách làm việc, chúng ta phải tìm kiếm sự thật từ các sự kiện, tập trung vào trung tâm phát triển và cải cách, phục vụ các ngành công nghiệp khác nhau với phong cách làm việc thực dụng và hiệu quả, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế và xã hội của XX.Kinh nghiệm về phong cách công việc Xây dựng_ Kinh nghiệm xây dựng 3 là thay đổi phong cách, thiết lập một hình ảnh giáo viên giỏi, tạo thành một kỷ luật nghiêm ngặt và phong cách tuyệt vời, để trở thành một giáo viên, giảng dạy và giáo dục mọi người.Vào ngày 11 tháng 3, trường của chúng tôi đã thực hiện các hoạt động thay đổi cán bộ và tăng cường các hoạt động xây dựng hiệu quả hành chính của các cơ quan.Hiệu trưởng đã có một bài phát biểu quan trọng.Sau khi nghiên cứu bài phát biểu tại cuộc họp huy động hoạt động của “Phong cách Cán bộ” của Lãnh đạo Cục, tôi đã được khuyến khích sâu sắc. Đồng thời, tôi đã phản ánh bản thân và kiểm tra bản thân. cải thiện.Thông qua việc huy động học tập đầu tiên, tôi đã thu được rất nhiều lợi ích. Tôi đã trải nghiệm như sau: 1. Sự chuyển đổi hiện tại của phong cách cán bộ để tăng cường hình ảnh về hiệu quả hành chính có liên quan đến hình ảnh của bên. là một mục tiêu cần phải học và thực hành những suy nghĩ quan trọng của “ba đại diện”.Chỉ là nhiều thập kỷ trong cuộc sống của một người. Nó rất hạn chế để thực sự làm điều gì đó cho bữa tiệc và người dân, vì vậy chúng ta phải trân trọng thời gian, trân trọng bài viết của họ và làm hết sức mình cho mọi người.Như một trách nhiệm của giáo viên, rõ ràng là giáo viên phải tuân thủ các hướng dẫn cơ bản để yêu thương học sinh, giảng dạy và giáo dục mọi người, phục vụ con người, và tận tụy và tình yêu. Họ phải tự hỏi mình với tinh thần nghiêm khắc, siêng năng, thực tiễn và đổi mới .Mọi người thường nói: Một ngày nào đó là một giáo viên và một người cha suốt đời.Theo tôi, đây là giáo dục và cảnh báo mọi giáo viên: ngay cả khi là một giáo viên, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho học sinh.Nó thậm chí còn cảnh báo chúng tôi rằng khi học sinh mắc lỗi, họ nên chủ động để chủ động là không chính xác và trách nhiệm của giáo viên.Ngay bây giờ, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, một số giáo viên của chúng tôi có một số tâm lý nóng nảy: hoặc thỏa mãn hiện trạng và biết một nửa và thất vọng. Theo cách này, một số giáo viên không thể đáp ứng nhu cầu của thời kỳ mới và họ không thể hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và giảng dạy, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm giáo viên, ảnh hưởng đến tương lai của sinh viên, và ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước và tổ tiên của người dân.Thứ hai, giáo dục là dự án trái tim nhân dân lớn nhất, và sự trỗi dậy và sụp đổ của giáo dục theo phong cách, và thất bại cũng theo phong cách; hình ảnh của giáo viên giỏi về phong cách, xấu cũng là phong cách, phong cách là Hình ảnh, phong cách là hiệu quả, phong cách là chất lượng, phong cách của phong cách, phong cách của phong cách, phong cách của phong cách, phong cách của phong cách, phong cách nó được đảm bảo.Giáo viên nên nhận nhu cầu của học sinh làm lựa chọn đầu tiên, đặt lợi ích của học sinh vào vị trí đầu tiên và sự phát triển lành mạnh của học sinh làm tiêu chuẩn đầu tiên.Trước hết, là một giáo viên cũ, mặc dù công việc rất dũng cảm, anh ta không sợ đau khổ, và trách nhiệm của anh ta không sợ đau khổ, nhưng anh ta thiếu một phong cách xuất sắc; mặc dù anh ta tôn trọng và quan tâm đến học sinh, giáo dục học sinh thường có sự thiếu kiên nhẫn; mặc dù họ rất quan tâm đến các vấn đề quốc gia, nhưng họ rất quan tâm đến các vấn đề quốc gia. Ông quan tâm đến tương lai và số phận của quê hương, nhưng thường chăm sóc công việc, công việc nặng nề và áp lực, và không đặt ra lý thuyết Học tập các vị trí quan trọng.Thứ hai, trong quá trình học tập, có nhiều tờ báo và sách kinh doanh hơn, và có ít sách lý thuyết chính trị hơn. Mặc dù họ đã học được một số, chiều sâu và bề rộng của lý thuyết còn thiếu, và họ không có đủ những suy nghĩ và tâm hồn.Đối với các vấn đề hiện có, tôi sẽ phân tích nghiêm ngặt bản thân bằng một thái độ thực hiện sự thật. Trong tương lai, tôi sẽ tăng nỗ lực học tập của họ và không thư giãn công việc của mình. : Đầu tiên, để nói về trách nhiệm.Một người có ý thức về trách nhiệm coi công việc là sự cống hiến và công việc nhiệt tình.Công việc là trách nhiệm, và cần phải tìm kiếm chính phủ của mình ở vị trí của mình.Mọi người thường nói: Giáo viên là một lương tâm. Là một giáo viên, tôi phải làm một nghề nghiệp và vượt qua những khó khăn.Thứ hai, để nói về các dịch vụ.Cần phải thiết lập vững chắc các ý tưởng về “dịch vụ giáo viên cho học sinh”, dàn đề kubet.kim thực hiện một cách nghiêm túc cam kết dịch vụ và cố gắng cải thiện chất lượng dịch vụ và là một giáo viên mà học sinh thích.Thứ ba, cần phải nói về hiệu quả.Để đến, bạn có thể đến, đến chiến đấu và chiến thắng trong trận chiến. Đối với công việc bạn đã biết, bạn phải chuẩn bị sớm và nhanh chóng trả lời công việc tạm thời. Hoàn thành đúng hạn.Thứ tư, cần phải nói về các tiêu chuẩn.Bất kể loại công việc nào, nếu bạn không làm điều đó, đó là một tiêu chuẩn cao nếu bạn không làm điều đó. Bạn phải để lại ít hối tiếc hơn. Bạn có thể chịu được bài kiểm tra. Bạn có thể nhận được sự phát triển phù hợp nhất Mỗi đứa trẻ. Cuộc sống là nền tảng.Cải thiện hiệu quả mức độ công việc và công việc.Lời nói và hành động của giáo viên đóng một vai trò tinh tế ở học sinh.Giáo viên cần bắt đầu với những điều nhỏ bé, bắt đầu với tôi, dẫn đầu, làm ví dụ, lây nhiễm cho học sinh với tính cách cao quý, ảnh hưởng đến học sinh bằng đồng hồ sạch sẽ, đối xử với học sinh bằng một thái độ tốt, hướng dẫn học sinh có kiến ​​thức phong phú và họ rất Học được. Yêu các sinh viên với tâm trí.Hãy để học sinh lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Phần 2: Trải nghiệm kinh nghiệm xây dựng phong cách làm việc sâu sắc về phong cách công việc Trải nghiệm hoạt động xây dựng vào ngày 12 tháng 9, sau khi Cục Thành phố tổ chức Hội nghị Công trình Xây dựng Phong cách sâu sắc, Trung tâm Y tế Trung tâm XX cũng rất quan trọng với nó. Hoạt động, nghiên cứu cẩn thận, tìm thấy khoảng trống, so sánh các cuộc kiểm tra, liên tục chỉnh lưu và chủ động thực hiện các hoạt động xây dựng phong cách làm việc. Sau hơn một tháng sắp xếp và triển khai, tiến độ đã được thực hiện suôn sẻ và đã đạt được một số kết quả nhất định.Kết hợp với tình hình thực tế của các hoạt động của bệnh viện, hãy nói về sự hiểu biết và quan điểm nông cạn: 1. Làm tốt công việc lãnh đạo của nhóm lãnh đạo là nhóm lãnh đạo bệnh viện quan trọng cho sự phát triển ổn định dài hạn của bệnh viện.Để kết thúc này, nhóm của trường đại học của chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp đời sống dân chủ mỗi tháng, yêu cầu các thành viên trong nhóm tuân thủ nguyên tắc dân chủ dân chủ, tích hợp hữu cơ các nhà lãnh đạo tập thể và phân công lao động cá nhân. Hệ thống của Trưởng khoa, chú ý đến vai trò chung của “một người” của ủy ban đảng. Bất kỳ vấn đề lớn nào liên quan đến bệnh viện, cũng như các quyết định nhạy cảm như nhân sự và tài chính, phải được Ủy ban bệnh viện thảo luận để thảo luận Các cuộc thảo luận tập thể. Thông qua điều này, điều này là để ngăn chặn sự xuất hiện của sự độc lập và thẩm quyền cá nhân, và để đảm bảo công việc công bằng và công bằng.Thứ hai, chúng ta phải tăng cường nhận thức về hợp tác và công việc, duy trì và củng cố sự thống nhất của đội.Các nhân viên của nhóm lãnh đạo của bệnh viện nên bắt đầu từ tình huống chung, tin tưởng, hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc của họ, truyền đạt ý tưởng, hiểu biết thống nhất thông qua các hình thức khác nhau, nâng cao cảm xúc và có ý thức duy trì sự thống nhất của đội.Khi có sự hiểu biết không nhất quán bên trong và xung đột tại nơi làm việc, chúng ta nên tuân theo các nguyên tắc của tình huống chung. Họ không nên tránh, không thích nghi, không bảo vệ quần short của họ và giải quyết mâu thuẫn với các cuộc phỏng vấn và phê bình và tự chủ.Chỉ khi nhóm được hợp nhất, công việc là mở, công bằng, và công bằng, sự phát triển lành mạnh của phong cách bệnh viện mới có thể được thúc đẩy.Thứ hai, việc thiết lập các quy tắc là không có quy tắc nào để làm sâu sắc thêm việc xây dựng phong cách làm việc, và nó không tròn.Các quy tắc và hệ thống hoàn hảo là điều kiện tiên quyết quan trọng cho sự phát triển lành mạnh của bệnh viện. Trong khi bệnh viện tiếp tục cải thiện khả năng lý thuyết và kinh doanh, bệnh viện của chúng tôi đang dần cải thiện và thiết lập các quy tắc và quy định để cải thiện cơ chế hạn chế để cải thiện mức độ quản lý và thúc đẩy công việc Xây dựng phong cách.Đầu tiên là cải thiện và tinh chỉnh “Hệ thống cuộc sống dân chủ của Trung tâm Trung tâm XX”, “Các biện pháp đánh giá phong cách y tế và phát triển y tế của Trung tâm Y tế XX Central” , “XX” một số đức tính tiêu chuẩn hóa, năng lượng, sự siêng năng và các hệ thống đánh giá hiệu suất như trách nhiệm của Trung tâm Y tế Trung ương “và bằng cách cho phép bệnh nhân ghi điểm cho bệnh nhân, nhân viên y tế có thái độ phục vụ kém và trách nhiệm kém, qua Hệ thống loại bỏ, sẽ được hủy bỏ tiền thưởng theo các tình huống khác nhau., Dowager, sử dụng, điều chỉnh, vv bị trừng phạt.Thứ hai là thiết lập một hệ thống giám sát, thiết lập các hộp báo cáo ở một vị trí nổi bật trong sảnh, xuất bản điện thoại báo cáo, v.v. để chấp nhận sự giám sát của người dân, tập trung vào ý kiến ​​của mọi người và xây dựng các biện pháp tương ứng Lên thời gian để tạo thời gian, dành thời gian, đặt thời gian, xác định nhân sự, thực hiện các biện pháp cải chính.Đối với những người vi phạm kỷ luật, hãy đối phó với mức độ nghiêm trọng của cốt truyện.Thứ ba là thiết lập một hệ thống tự điều chỉnh và tự điều chỉnh bản thân và cải thiện công việc một cách kịp thời.医院 医院 医院 , , 主任 科 护士长 护士长 护士长 科室 科室 人员 , , , , , , , , , , Bệnh,
, Dowager, sử dụng, điều chỉnh, vv bị trừng p
tiêu chuẩn tính phí, thư khiếu nại.Thông qua việc thiết lập các quy tắc và quy định trên, các nhiệm vụ công việc đã được làm rõ và hành vi làm việc được tiêu chuẩn hóa, để nhân viên bệnh viện có các chương trong công việc hàng ngày, đảm bảo hoạt động bình thường của công việc của bệnh viện, cải thiện hiệu quả công việc và chất lượng hoạt động và Đảm bảo phong cách làm việc của chu kỳ làm việc của bệnh viện.3. Thúc đẩy tinh thần cống hiến là cơ sở để xây dựng phong cách sâu sắc.Sự cống hiến của tình yêu là sự phản ánh của các nhân viên y tế của chúng tôi và những người riêng tư bị lãng quên. Đó là một biểu hiện của tinh thần phục vụ mọi người hết lòng. Đó là bản chất của một tinh thần cống hiến cho tinh thần cống hiến.Với loại cống hiến này, bạn có thể tìm cách, làm cho bộ não của bạn và cống hiến hết mình để làm việc.Để kết thúc này, bệnh viện của chúng tôi thường tổ chức các cán bộ và nhân viên để tích cực tham gia vào các cam kết phúc lợi công cộng xã hội: chẳng hạn như tổ chức cán bộ và nhân viên của các bệnh viện để quyên góp tiền cho các cô gái nhập cư nghèo khi nhập viện, quyên góp cho các bác sĩ cũ trong vụ cháy, quyên góp cho người nghèo Bốn cặp song sinh và thành lập một quỹ y tế, cho Quỹ y tế, cho Quỹ Y tế, cho Quỹ Y tế, cho Quỹ Y tế, cho Quỹ Y tế. Nằm ở các khu vực miền núi xa xôi của làng Bada , Qiujialing, v.v., Qiujialing và những nơi khác ở các quận cũ của khu vực miền núi để gửi thuốc và y học để điều trị y tế, khuyến khích cán bộ và nhân viên tiến hành hiến máu, tổ chức các thành viên trong nhóm và cán bộ và nhân viên đến XX Community bắt buộc phải làm sạch và loại bỏ chúng. Nó được người dân nhất trí ca ngợi.Thông qua các hoạt động này, các cán bộ và nhân viên của chúng tôi hiểu được ý nghĩa tâm linh của “tình yêu cống hiến”. Miễn là mỗi cán bộ và nhân viên của chúng tôi bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu với chính chúng tôi, bắt đầu với những điều nhỏ nhặt và không quan tâm đến lợi nhuận cá nhân và tổn thất của họ . Lợi ích nhẹ nhàng hơn, luôn duy trì một tâm trí bình thường và tích hợp tinh thần cống hiến một cách có ý thức vào công việc. Ngay cả khi đó là công việc khó khăn và khó chịu nhất, nó vẫn có thể được thực hiện tốt.Chúng tôi chỉ phải làm tốt công việc của mình và thỏa mãn mọi người, vì vậy phong cách bệnh viện đã được thay đổi căn bản.4. Thúc đẩy việc xây dựng văn hóa của các bệnh viện là một văn hóa bệnh viện bổ sung quan trọng để làm sâu sắc hơn xây dựng phong cách làm việc. Đó là sự thăng hoa của tinh thần của bệnh viện. Các nhân viên của bệnh viện, cho thấy hình ảnh tốt của bệnh viện, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xây dựng phong cách làm việc của bệnh viện có một vai trò cực kỳ quan trọng.

Bệnh viện của chúng tôi có tầm quan trọng lớn đối với việc xây dựng văn hóa. Trước hết, đó là việc xây dựng một bầu không khí văn hóa. ., Thực tế ảnh hưởng của sự tinh tế.Thứ hai là việc xây dựng văn hóa chính phủ sạch sẽ.Vào tháng 8, bệnh viện của chúng tôi đã thực hiện chủ đề về các hoạt động giáo dục cảnh báo của “Yan Ji, trung thực và y tế”, đã tổ chức tất cả các nhân viên để xem các bộ phim giáo dục cảnh báo y tế sạch và các hành vi y tế quá mức. Trong các hoạt động đặc biệt như “phong bì đỏ” và các hoạt động đặc biệt khác, nhân viên của các vị trí quan trọng đã được thực hiện từ việc nhắc nhở hợp đồng theo thời gian, đã ký một lá thư trách nhiệm với mỗi nhân viên và yêu cầu mỗi nhân viên viết kinh nghiệm của họ.Tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ của Ủy ban Dược phẩm, giám sát việc tiêu chuẩn hóa và tính hợp lý của thuốc lâm sàng, và loại bỏ gió không lành mạnh trong lĩnh vực mua và bán dược phẩm.Dưới sự bùng nổ của việc xây dựng một nền văn hóa chính phủ sạch sẽ, phong cách y tế sạch sẽ của bệnh viện đã đạt đến một cấp độ mới.Thứ ba là thực hiện kỹ lưỡng khái niệm dịch vụ của “dịch vụ có chủ ý và phong trào sáng tạo”. Để thực hiện khái niệm dịch vụ này vào công việc thông thường, bệnh viện của chúng tôi sử dụng các cuộc họp khác nhau và các hoạt động khác nhau để nhấn mạnh liên tục khái niệm này. Từ bỏ vào ngày lễ, từ bỏ Chủ nhật, đến sáng và đêm mỗi ngày, đi đến vùng nông thôn để tìm phòng khám miễn phí, thực hiện các hành động thực tế như khảo sát cơ bản để thực hành khái niệm dịch vụ “dịch vụ chuyên dụng và tạo phong trào”.Thứ tư là tiến hành văn hóa hợp tác nhóm và củng cố động lực của nhân viên.Biểu hiện tâm linh của đội là một bầu không khí văn hóa, vẻ ngoài tâm linh và bầu không khí tâm linh có thể nhìn thấy và nhận thức. Làm mọi thứ thường trở nên hiệu quả hơn.Để kết thúc này, bệnh viện rất coi trọng các hoạt động của nhóm, không chỉ tích cực hợp tác nhiều loại hoạt động văn hóa và thể thao tham gia vào đường phố, cộng đồng và làng mạc. Bệnh viện cũng tổ chức một hoặc hai hoạt động văn hóa và thể thao trong bệnh viện.Năm nay, việc kiểm tra và đánh giá dự kiến ​​sẽ được lên kế hoạch vào cuối tháng 7 đến cuối tháng 5 trong quá trình thành lập cuộc biểu tình của tỉnh vào cuối tháng 7.Trong vòng chưa đầy một tháng, cần phải hoàn thành công việc bố trí tổ chức, sửa chữa nhà ở kinh doanh, cải chính môi trường dịch vụ và chuẩn bị thông tin tài khoản, v.v., ban đầu cần phải hoàn thành vào tháng 3.Tuy nhiên, tất cả các nhân viên thực hiện tinh thần không sợ đau khổ và mệt mỏi, tiếp tục tinh thần đoàn kết và hợp tác, cống hiến vị tha, vượt qua khó khăn, làm việc cùng nhau và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau được tạo ra.Thông qua hoạt động sáng tạo này, bệnh viện của chúng tôi United và hợp tác, và tinh thần của chủ nghĩa tập thể để cải thiện tinh thần làm việc chăm chỉ đã được cải thiện, và nó cũng cung cấp một tàu sân bay mạnh mẽ cho việc xây dựng phong cách tương lai.Trên đây là kinh nghiệm và thực hành xây dựng phong cách làm việc của bệnh viện. Trong tiêu chuẩn kiểm soát, chúng tôi cũng thấy rằng nhiều thiếu sót và thiếu sót về sự tồn tại của chính chúng tôi. Các khía cạnh của công việc. Công việc: Đầu tiên, hoạt động thảo luận xây dựng phong cách làm việc.Giáo dục hướng dẫn các đảng viên và cán bộ và nhân viên của toàn bộ bệnh viện, tuân thủ lý thuyết của Đặng Xiaoping và “ba đại diện” những ý tưởng quan trọng, tuân thủ khái niệm khoa học về phát triển, củng cố một cách có ý thức Những suy nghĩ lạc hậu, và làm rõ những trở ngại về ý thức hệ.Kết hợp với sự phát triển thực tế của bệnh viện, một số chủ đề được đề xuất. Sau khi bộ phận tổ chức các cuộc thảo luận, các đại diện nhân viên sẽ được tổ chức để hình thành các ý tưởng làm việc vào năm tới.Thứ hai là phong cách làm việc và các hoạt động cải chính kỷ luật lao động.Tập trung vào chủ đề của hoạt động “công việc sâu sắc”, thực hiện phong cách làm việc và cải chính kỷ luật lao động giữa các nhân viên bệnh viện, thực hiện nghiêm ngặt hệ thống tư vấn đầu tiên, thực hiện nội dung của Hội nghị công việc tạo phong cách làm việc sâu sắc của Cục Thành phố, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả về các vấn đề nổi bật trong bệnh viện, hình dạng thực tế và hiệu quả, hình ảnh bệnh viện với phong cách tuyệt vời và sự hài lòng của quần chúng.Thứ ba, các hoạt động quản lý thái độ y tế và phong cách y tế và dịch vụ.Thiết lập vững chắc một suy nghĩ tập trung vào bệnh nhân, lấy nhân viên chủ chốt và bộ phận cửa sổ làm bước đột phá, củng cố mạnh mẽ việc xây dựng đạo đức y tế và thuê các chuyên gia bên ngoài bệnh viện để giảng dạy, tổ chức một cách nghiêm túc việc đào tạo tất cả các nhân viên để cải thiện nhận thức dịch vụ và Mức độ dịch vụ của tất cả nhân viên.Thứ tư là “cuộc cách mạng hiệu quả” và tiết kiệm.Ủng hộ mạnh mẽ mạnh mẽ và kiên quyết ngăn chặn sự sang trọng và lãng phí.Về mặt sử dụng xe, tiếp nhận chính thức, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu, chỉ số tiết kiệm nước, v.v., cần phải giảm và giảm. tải app kubet iphone Thứ năm, cải thiện các hoạt động thực thi.Các thành viên của các nhà lãnh đạo của bệnh viện và các nhà lãnh đạo cấp trung của bệnh viện nên là những người lính đầu tiên, dẫn đầu, đóng vai trò của ví dụ, đoàn kết và lãnh đạo phần lớn các đảng viên, cán bộ và nhân viên tiếp tục tăng công việc của họ. Khả năng.Nói tóm lại, tăng cường và cải thiện phong cách làm việc của cơ quan không chỉ là một nhiệm vụ lịch sử dài hạn, mà còn là một công việc quan trọng và sâu sắc.Trong tương lai, theo các yêu cầu của “tinh thần của Đại hội Quốc gia lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, bệnh viện của chúng tôi sẽ giữ được biểu ngữ vĩ đại của lý thuyết Đặng Tuỗi, hãy ghi nhớ “hai người phải”, thiết lập Phong cách tư tưởng giải phóng tâm trí, thiết lập những suy nghĩ phục vụ người dân hết lòng. Làm cho sự đóng góp đúng đắn của bạn cho sự phát triển của bệnh viện.Điều 3: Kinh nghiệm xây dựng theo phong cách Bài viết này Tác giả: Shen Minglin Hao Fan Fan Wen đóng góp ban đầu Phong cách công việc Kinh nghiệm xây dựng kinh nghiệm Shen Minglin là năm của phong cách làm việc của Văn phòng quận năm nay. Tôi đã nghiên cứu cẩn thận các tài liệu liên quan và tham gia Trong các cuộc thảo luận và học tập của tổ chức.Thông qua việc học và kết hợp công việc của riêng mình, tôi có kinh nghiệm sau: Người xưa có những từ “Những lo lắng thế giới, niềm vui của thế giới và niềm vui của thế giới”, và Tao Xingzhi, một nhà giáo dục hiện đại đến, đi mà không có nửa của cỏ. “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm điều đó trong cuộc sống của chúng ta: 1. Điều trị cuộc sống không được so sánh và chúng ta phải so sánh với những đóng góp và hiệu suất;

2. Không thể nghĩ về nó.Nguyên tắc phân phối chủ nghĩa xã hội là phân phối theo Lao động. Bạn đã nhận được khoản bồi thường xứng đáng, và bạn có thể ngủ ngon vào ban đêm.3. Không mất phong cách làm việc chăm chỉ.Nó là cần thiết để thúc đẩy những khó khăn và sự đơn giản, siêng năng và tiết kiệm; chống lại bàn tay và bàn chân to lớn, xông vào những thứ trên trời, và ngăn chặn sự sinh sản và lan rộng của tham nhũng.4. Tuân thủ kỷ luật và pháp luật, chấp nhận giám sát và chống lại sự xói mòn của những suy nghĩ phân rã.Chỉ bằng cách tăng cường khái niệm hệ thống pháp lý và cải thiện cơ chế giám sát, chúng ta mới có thể tham nhũng và rơi khỏi tổ chức.Trước hết, tôi nghĩ rằng chúng ta phải thực sự thay đổi phong cách làm việc, biến phong cách làm việc thành sự nghiệp và thiết lập một hình ảnh thể chế của các cán bộ “cho người dân, thực dụng, sạch sẽ và siêng năng”.Chúng ta phải bắt đầu với những điều nhỏ nhặt, bắt đầu với mọi thứ xung quanh chúng ta và thực sự rơi vào hành động với phong cách làm việc “dọn dẹp doanh nghiệp đơn giản hóa và thực tế”.Làm thế nào có thể có một vấn đề lớn với sự tích lũy của những điều nhỏ nhặt?Tuy nhiên, một số thành viên và cán bộ của các bộ phận địa phương và bộ phận không đồng ý về điều đó. Họ không thể đặt ra khỏi kệ và không lặng lẽ làm những việc nhỏ xung quanh họ. Họ tin rằng những điều tầm thường là bất bình và lớn và nhỏ.Kết quả là, nó thường là “những điều nhỏ bé không muốn làm và những điều lớn lao không thể làm được.” Thứ hai, với tư cách là một đảng viên, với tư cách là một đảng viên của văn phòng tài chính cơ sở Toàn bộ cơ quan, thúc đẩy các chính sách liên quan của đất nước liên quan đến các chính sách liên quan của đất nước và nghị quyết là một nhiệm vụ không thể giải thích được.Tôi nghĩ rằng người ta là cải thiện chính trị khả năng nắm bắt định hướng và thúc đẩy sự phát triển, và có sự đánh giá và công nhận cơ bản cho các vấn đề xảy ra trong công việc.Thứ hai là cải thiện khả năng của trung tâm và phục vụ tình hình chung trong công việc. Bắt đầu từ tình huống chung, bắt đầu từ lợi ích cơ bản của người dân, chúng ta nên thực hiện các chính sách, luật pháp và các quy định liên quan đến công chúng để thúc đẩy Đảng và nhà nước.Thứ ba là cải thiện khả năng của quần chúng và phục vụ quần chúng.Làm công việc mà quần chúng hy vọng, suy nghĩ nhiều hơn về quần chúng và thay đổi công việc mà quần chúng bị phàn nàn.Là một đảng viên bình thường, tôi nghĩ rằng nó nên có sáu khí đốt: 1. Đam mê và đam mê và tinh thần, đó là một nhà nước tâm lý. Những người cộng sản nên luôn duy trì một tư duy trẻ, duy trì tinh thần chiến đấu cao và giỏi đổi mới.2. Sự can đảm bất khu phải đối mặt với sự thất vọng và không rút lui do những khó khăn, và không từ bỏ vì đau đớn; nếu bạn có thể lắng nghe sự chế giễu, hãy can đảm lắng nghe những lời chỉ trích; làm việc chăm chỉ, làm việc chăm chỉ, làm mọi việc và làm nhiều thứ.3, sự tích lũy của nền tảng của Qi Qi phải tốt hơn mọi người, có thể rút ra thông tin từ tất cả các khía cạnh của cuộc sống, loại bỏ Dross của nó và lấy bản chất của nó.Liên tục thu hoạch và cải thiện từ ngành công nghiệp và ngành công nghiệp này.4. “Khả năng” của các vấn đề bẻ khóa là liệu cơ hội có bị bắt hay không. Chỉ có IQ là không đủ, và phải có trí thông minh cảm xúc để thu thập tài năng.5, tự cải thiện.Thiên đường sẽ được hạ xuống với mọi người, và trước tiên anh ta phải chịu đựng tâm trí, làm việc chăm chỉ và đói cơ thể.Nước hoaNước hoaLập kế hoạch với tầm nhìn phát triển và sử dụng tầm nhìn của thế giới để lên kế hoạch cho ngày mai.6. Bầu không khí của đức tính dày đặc là lành mạnh, và người đàn ông tiếp tục củng cố. Phải có một tầm nhìn lớn, đo lường lớn, bàn tay to lớn và tâm trí lớn, và không thể hài lòng với sự thông minh nhỏ.Trong thời kỳ mới, mọi người nên nắm bắt nhịp đập của thời đại và kết hợp thực tế của chính họ, nghiên cứu cẩn thận tinh thần của “ba đại diện”, và không bao giờ quên bản chất và mục đích của đảng, để duy trì sự thuần khiết của cán bộ của chúng tôi Mãi mãi, để không làm nhục nhiệm vụ mà không làm nhục nhiệm vụ. Trở thành một công nhân tài chính cơ sở đủ điều kiện.Bài viết thứ tư của Viện tài chính thị trấn Zhushan Duku: Tôi sẽ học kinh nghiệm về phong cách làm việc.I. Tăng cường toàn diện việc xây dựng các cán bộ hàng đầu là một yêu cầu mới về yêu cầu mới của đảng chúng tôi về đảng của chúng tôi để coi trọng tầm quan trọng của việc xây dựng các cán bộ hàng đầu theo tinh thần khoa học và thực tế của tìm kiếm thực tế. Ủy ban, phiên họp toàn thể thứ tư của Ủy ban Trung ương lần thứ 14, Phiên họp toàn thể thứ sáu của Ủy ban Trung ương thứ mười lăm và Phiên họp toàn thể thứ tư của Ủy ban Trung ương 16 của Ủy ban Trung ương, tất cả đều triển khai xây dựng phong cách của đảng trong các tình huống khác nhau.Phiên họp toàn thể thứ sáu của Ủy ban Trung ương thứ sáu của Đảng đưa ra các yêu cầu rõ ràng để tăng cường xây dựng phong cách làm việc của đảng và chính phủ sạch sẽ.Tuy nhiên, trong các điều kiện lịch sử của quản trị dài hạn, môi trường cầm quyền của đảng, các nhiệm vụ lịch sử, và các đảng viên và cán bộ đã trải qua những thay đổi sâu sắc.Khi đất nước tôi bước vào giai đoạn cải cách và phát triển mới, đảng của chúng tôi đã tỉnh táo nhận ra tình huống mới đối với việc xây dựng phong cách của đảng, và tỉnh táo đã thấy một số vấn đề phong cách nổi bật hiện có trong một số cán bộ hàng đầu, và tỉnh táo nhận ra rằng thực tế nắm bắt việc xây dựng các cán bộ hàng đầu ‘ Phong cách là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng, cấp bách và khó khăn hơn trong quá khứ.Yêu cầu các nhà lãnh đạo luôn luôn duy trì một tinh thần truyền cảm hứng và phong cách tốt, và luôn tuân thủ mục đích cơ bản của đảng. Không chỉ thử nghiệm mà đảng của chúng tôi phải đối mặt theo quản trị, mà còn là một sự đảm bảo mạnh mẽ cho các nhiệm vụ khác nhau.Thứ hai, tăng cường toàn diện việc xây dựng phong cách làm việc của các cán bộ hàng đầu. Việc thực hiện khái niệm khoa học về phát triển khoa học phải được thực hiện bởi các khái niệm phát triển khoa học.

Điều này đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm một phong cách tốt và thực dụng, và kết hợp tốt tinh thần kinh doanh tích cực và thái độ khoa học, và khăng khăng bắt đầu từ tình huống thực tế, không làm bài viết hời hợt, không tham gia vào các khung hoa, làm những điều thực tế và làm Kết quả thực tế; Điều tra và nghiên cứu Dax. Gió thực hiện các cuộc điều tra trong một số vấn đề lớn phải đối mặt trong cải cách và phát triển để có được các phương pháp khả thi để giải quyết các vấn đề; cải thiện khả năng đánh giá tình hình một cách khoa học, tốt trong việc phân tích và các tình huống mới phức tạp, phức tạp, và nắm bắt chính xác các yêu cầu mới về sự phát triển của thời đại; khả năng của các mối quan hệ lãi suất dài hạn không chỉ bắt đầu từ các vấn đề quan tâm nhất, cấp bách nhất, trực tiếp nhất và trưởng thành nhất mà còn tập trung vào Phát triển sự nghiệp, thiết lập và cải thiện một cơ chế dài hạn để thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiếp tục tạo ra liên tục. Tình hình mới của sự phát triển khoa học.3. Tăng cường toàn diện việc xây dựng phong cách làm việc của các cán bộ hàng đầu, và sự trỗi dậy và sụp đổ của sự nghiệp của xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa. Con đường của chủ nghĩa xã hội với các đặc điểm của Trung Quốc. Tinh hoaHiện tại, đất nước của tôi đã bước vào giai đoạn cải cách và phát triển quan trọng. Hệ thống kinh tế đã trải qua những thay đổi sâu sắc, cấu trúc xã hội đã thay đổi sâu sắc, mô hình quan tâm đã được điều chỉnh sâu sắc và các ý tưởng của các ý tưởng đã trải qua những thay đổi sâu sắc trong ý tưởng.Trong những điều kiện lịch sử như vậy, xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa hài hòa. Nếu các cán bộ hàng đầu không chính xác và phong cách là không đúng sự thật, nó sẽ không chỉ trở thành một nhà lãnh đạo trong việc xây dựng một xã hội hài hòa, mà sẽ gây hại cho hình ảnh của đảng và chính phủ Trong người dân, ảnh hưởng đến đảng và đại chúng, và các mối quan hệ nhóm, thậm chí tăng cường mâu thuẫn xã hội.Nếu các cán bộ hàng đầu ở tất cả các cấp độ không thể thực sự đạt được người dân, thực dụng và sạch sẽ, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ nhóm hài hòa và ảnh hưởng đến sự nghiệp lớn để xây dựng một xã hội hài hòa trong chủ nghĩa xã hội.Thứ tư, củng cố toàn diện việc xây dựng phong cách làm việc của các cán bộ hàng đầu và khả năng quản trị của đảng và các cán bộ hàng đầu xây dựng tiên tiến ở tất cả các cấp là sự giàu có có giá trị của đảng và đất nước, và đó cũng là lực lượng xương sống của việc xây dựng một sự kiện xã hội chủ nghĩa với Trung Quốc đặc điểm. Phong cách của phong cách, United và United để lãnh đạo phần lớn các đảng viên và người dân làm việc và đấu tranh. Nó liên quan đến phong cách của đảng và phong cách chính phủ của một đơn vị và khu vực. ảnh hưởng.Phong cách của các cán bộ hàng đầu có liên quan chặt chẽ đến đạo đức, lý tưởng và niềm tin về ý thức hệ, và các vị trí chính trị của các cán bộ hàng đầu. Phong cách tốt không chỉ là viên đá thử nghiệm của thế giới triển vọng, triển vọng về cuộc sống, giá trị và sức mạnh, địa vị, và lợi ích của các cán bộ hàng đầu. Cho dù các đảng chính trị có tiến bộ.Chỉ khi các cán bộ hàng đầu mới có thể “thận trọng”, nghĩa là để ngăn chặn các vi mô, kiên quyết chống lại sự xói mòn của khái niệm ý thức hệ và lối sống của sự phân rã, chúng ta mới có thể thiết lập thế giới quan chính xác; chỉ bằng cách thực hiện “thận trọng” -Procaiming, không đam mê màu xanh lá cây màu đỏ nhạt, thế chấp trong những con chó và ngựa âm thanh có thể hình thành một cái nhìn chính xác về cuộc sống; chỉ bằng cách “thận trọng”, đó là kết bạn tốt, kết bạn với mọi người, kết bạn Bạn bè với các cán bộ của Cỏ, kết bạn với các mô hình nâng cao, liên kết với các chuyên gia và học giả, và liên kết với các chuyên gia và học giả. Bạn bè có thể hình thành các giá trị chính xác; chỉ bằng cách “thận trọng”, đó là giai đoạn tiếp theo của sân khấu, Giờ làm việc và thời gian rảnh rỗi, có một màn hình và không phù hợp, chúng ta có thể thiết lập một triển vọng chính xác về sức mạnh, trạng thái và trạng thái. Khái niệm về lợi ích.Thứ năm: Trải nghiệm kinh nghiệm xây dựng phong cách làm việc Trải nghiệm trải nghiệm xây dựng phong cách làm việc “Hôm nay Hua’an” Bài hát hàng tuần của Qingzhong, củng cố việc xây dựng phong cách của đảng là rất quan trọng, rất cấp bách. Cuộc sống và cái chết.Tôi hiểu sâu rằng phong cách của đảng được xây dựng tốt, và khả năng cải thiện hơn nữa mức độ quản trị và lãnh đạo của đảng, cải thiện khả năng chống tham nhũng và chống lại rủi ro, và luôn duy trì bản chất và sự thuần khiết của đảng, củng cố Vị trí cai trị, để đảm bảo sự ổn định lâu dài của đất nước, nó có ý nghĩa thực tế tuyệt vời và ý nghĩa lịch sử xa vời.Tôi biết rằng việc tăng cường xây dựng phong cách của đảng phải nắm bắt các điểm chính để tạo sự khác biệt.Việc xây dựng phong cách tư tưởng phải nắm bắt được bản chất của sự thật và việc tiếp tục với thời đại.Việc xây dựng phong cách tư tưởng là cơ bản và cơ bản.Bản chất là tồn tại trong việc giải phóng tâm trí, tìm kiếm sự thật từ sự thật và giữ cho thời đại.Kiên trì giải phóng tâm trí, và tìm kiếm sự thật từ sự thật và giữ cho thời đại. Đầu tiên, chúng ta phải kiên trì trong sự độc đáo.Để làm mọi thứ từ thực tế, một cách quan trọng là phải giỏi điều tra và nghiên cứu.Thứ hai là kết hợp mọi thứ từ cùng một sự ra đi thực tế như quần chúng, kết hợp khái niệm về sự thật và giá trị, và kết hợp tốt trong việc tìm kiếm sự thật từ các sự kiện.Để cải thiện phong cách làm việc, chúng ta phải tuân thủ sự kết hợp giữa thực hiện và cải tiến và cơ chế thực hiện.Việc thực hiện nắm bắt là một yêu cầu không thể tránh khỏi đối với mô hình của mô hình để thực hành bên. Về cơ bản, việc thực hiện nắm bắt là để nắm bắt sự phát triển.Cần phải thực hiện việc thực hiện phong cách làm việc, và sửa chữa hiệu quả chủ nghĩa hình thức nổi bật và phong cách quan liêu của quần chúng, và đạt được công việc khó khăn.Đồng thời, chúng ta phải thiết lập một cơ chế âm thanh để thực hiện.Chìa khóa để thực hiện là cán bộ.Quá trình thực hiện nắm bắt nên được coi là quá trình kiểm tra và xác định các cán bộ, và một cán bộ tốt đã xuất hiện trong việc thực hiện công việc nên chú ý tái sử dụng, kubet 38 các cán bộ tốt có thành tích xuất sắc và sự hỗ trợ của Thánh lễ. Sự sỉ nhục của hàng giả, do đó thúc đẩy sự cải thiện cơ bản của phong cách làm việc.Để cải thiện phong cách lãnh đạo, chúng ta phải tuân thủ sự kết hợp của khái niệm về mục đích và mức độ dịch vụ.Bản chất của phong cách lãnh đạo là vấn đề của các mối quan hệ nhóm và nhóm đại chúng.