W88 Thuy Linh Jie Yibadizes 1-1 Báo cáo chiến đấu và hiệu suất dữ liệu của Tascot-2018-05-13 Vòng 27

Cổ vũ. Vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018, lúc 23:00, Jie Yibadi Vevis buộc Tascot 1 đến 1.Budevis vs Tascot Fighting Battle Division trói 0-0 trong nửa đầu hiệp một.Ở phút thứ 48, E. Sukisa đã ghi một bàn thắng và Budiovis dẫn trước 1-0.Trong phút thứ 82, Z. Linhart đã ghi một bàn thắng và Tascoto buộc 1-1.Trong 90 phút cuối cùng, Budistis buộc Tascot 1-1, E. Sukisa, Z. Linhart đã ghi 1 bàn.Budejvis vs Taskosko Thống kê kỹ thuật 1 Mục tiêu 153%Mục tiêu 47%33/52 Đe dọa tấn công/tấn công 23/425/11 Bắn/bắn 2/76 Corner Kick 4 /TẮT -SEAT 11/033 Bên ngoài chơi game 289 Gaming 111/0 Thẻ vàng/Thẻ đỏ 3/00 thông tin hoặc nhiều thông tin trở lên là ngày 13 tháng 5 năm 2018, Jieyi 27th Budle Báo cáo đầy đủ của Giải đấu VS Tasko, More Buddowevis vs Tascot’s Nội dung tuyệt vời có thể tiếp tục chú ý đến cổ vũ.<!-